top of page

จดหมายแนะนำตัว


หงายไพ่เด็ด " จดหมายแนะนำตัว" ‼️ ตอบโจทย์ มาดามที่ประกอบอาชีพอิสระ หรือ แม่บ้านแฟนส่งเสีย

วีซ่าผ่านไม่ผ่านสถานทูตประเมินจากเอกสาร ที่เราส่งไป ‼️

เค้าไม่รู้จักเรา เค้าดูฐานะการเงินผ่านstatement หนังสือรับรองเงินเดือน .....

แล้วถ้าเราไม่ได้ทำงานประจำ ไม่มีสลิปเงินเดือน รายได้ไม่สม่ำเสมอ หรือแฟนส่งเสีย

ต้องทำอย่างไร ถึงจะได้วีซ่าเข้าประเทศ ......

1. เขียนจดหมายแนะนำตัวชี้แจ้งอาชีพการงาน ที่มาของรายได้ บอกเล่าเรื่องราวของเราและแฟนแพนชาวต่างชาติที่เรากำลังจะเดินทางไปหา บอกเหตุผล และเล่าถึงความเป็นอยู่ของเราในไทย ภาระที่เราต้องดูแลในประเทศไทย

2. ถ้าเราไม่เก่งภาษาอังกฤษให้จ้างร้านแปลเขียนให้ได้คะ หรือให้แฟนชาวต่างชาติเขียนให้ก็ได้

3. เขียนด้วยลายมือ หรือพิมพ์ให้สวยงามเอาที่สะดวก

4. สถานทูตไม่ใช้สถาบันสอนภาษาเค้าดูที่เนื้อหาไม่ใช้ grammar เขียนให้อ่านรู้เรื่องเป็นพอ

5. ให้เขียนตรงไปตรงมาตามความเป็นจริง แต่งเติมได้แต่อย่าเกินความจริงมาก เผื่อใจเอาตอนสัมภาษณ์ตอบไม่ตรงกับจดหมายจะมีเงิบ

6. จากประสบการณ์ ถึงแม้จะทำนาทำไร่ ก็ให้เขียนจดหมายแนะนำตัวไปเลยว่าเราเป็นเกษตรกร..... ขายไก่ย่างในตลาดก็ยังขอวีซ่าผ่านมาแล้ว

7. ไม่ได้ทำงานอะไร จดหมายแนะนำตัว ให้ระบุไปเลยว่า แฟนเลี้ยง ให้เดือนละเท่าไรก็ว่าไป

8. ในจดหมายแนะนำตัว ให้ระบุความผูกพันกับประเทศไทยด้วยเช่น ดูแลพ่อแม่ ดูแลลูก มีหมาที่รักมาก ต้องผ่อนรถ ผ่อนบ้าน มีร้านค้าที่ต้องดูแล อะไรก็ตามที่เป็นภาระที่ไทย ที่ทำให้คุณต้องกลับมาดูแล

9. อย่ากังวลในรายได้ที่เราจะระบุในหนังสือแนะนำตัว ใส่ตามความเป็นจริง บางคนอยู่ต่างจังหวัด ไม่มีค่าเช่ารายได้15,000 บาทก็เพียงพอ แต่ต้องดูองค์ประกอบของแฟนที่เชิญ เค้าแสดงฐานะการเงินที่จะดูแลค่าใช้จ่ายในการเดินทางของเราได้

10. จดหมายแนะนำตัว ก็ไม่ได้หมายความว่า วีซ่าจะผ่านยังมีองค์ประกอบอื่นๆ อาจแนบรูปถ่ายกิจการ ผลิตภัณฑ์ที่ขายอยู่ รูปบ้านรูปรอบครัวในไทย รูปถ่ายกับแฟนตอนเค้ามาไทย

โชคดี

จุ๊บๆ

ตัวอย่างหนังสือแนะนำตัว อาจต้องปรับให้เข้ากับสถานการณ์ของผู้ยื่นขอวีซ่า ภาษาอังกฤษเราไม่ได้เก่งอะไรอย่ามาหวังเรื่องgrammar Cr. ตัวอย่างจดหมายได้มาจาก Internet web ไหนจำไม่ได้แล้ว

May 12, 2016 Dear Italy Embassy,

I am writing to provide more information regarding my application for a tourist visa from the Italy Embassy in Bangkok. My name is……ชื่อ นามสกุล…………………I am อายุ years old and ID Card Number is เลขที่บัตรประชาชน and my Passport Number is เลขที่หนังสือเดินทาง . My parents are alive and I have 1 sun, 26 years of age all live in the same house in Rayong. I have booked the flights for the departure on 19 May 2016 and return on 16 August 2016. I going to meet my boyfriend Mr. Christian Muller I know him for one and half year. I will visit my boyfriend and we will travel around and spend wonderful time together during the trip to Austria. Most important I wish to have birthday party with my boyfriend.

I am current business owner of barbeque shop located at ………ที่อยู่………………. My current income is 15,000 baht per month totally. I will be working here until the 18 May 2016 and come back 20 August 2016. My sun will look after my business when I traveling. Moreover our family are rice farmer so we busy on August (normally start on April or May due with global warming so move to August) Then I will come back to work again. I have many important reasons to return to Thailand firstly my parent getting old and my sun going to have his family so he will move out soon, I must come back to take care my parent.

My sponsor name is ชื่อแฟน has prepare invitation letter , copy of passport , etc for my tourist visa. My boyfriend will pay for ticket , visa fee , food and provide accommodation for me.

I wish I had given useful information for your consideration. After you have had an opportunity to review my documents and examine the enclosed data sheets, if you have any further question please let me attend the interview I would be very grateful to answer. Thank you very much for your time.

You’re faithfully,

ชื่อ นามสกุล

Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
bottom of page